Знаейки за дългите опашки и чакане в клиниките работещи с NHS, ние започнахме процеса по изграждане и отваряне на нашата клиника. Намерението ни е да проучваме внимателно състоянието ви за най-често срещаните болести като диабет, високо кръвно налягане, ревматични болести. Смятаме за важно подобни болести да бъдат държани под строго наблюдение, за да се предотврати и намали техните въздействия на здравето и качеството на живот на пациентите ни.