Кожните заболявания са били обект на интерес още от древни времена.

     Тези много видими дори за простото око заболявания са били предмет на изследване още от древни времена.През периодите на епидемии от проказа и чума състоянието на кожата е било от първостепенна важност.

    Ранното откриване на изменения възникващи при остри инфекциозни заболявания е било ключово за оцеляването на цялото население.

   И все пак са минали много векове докато се е оформила и развила съвременната дерматология със нейните специфични методи на проучване и изследване. Откриването на микроскопа и развитието на патоанатомията са в основите на дерматологията като модерна медицинска дисциплина.

St. Mary’s Medical Centre предлага:

– Диагностика и лечение на всички заболявания на кожата и ноктите

– Диагностика и лечение на заболявания предавани по полов път

– Дерматоскопска оценка на кожни промени.