Естетическата медицина съчетава всички процедури, които целят подобряване на външния вид и удовлетворяване на пациента, използвайки неинвазивни, до минимално инвазивни, козметични процедури. 

Всички естетически процедури се извършват с местна упойка.

   Полето на естетичната медицина е нова тенденция в съвременната медицина. Пациентите не само искат да бъдат в добро здравно състояние, а искат също да се наслаждават на живота в най-голяма степен, да се приспособят и да сведат до минимум ефектите от нормалното стареене.