През петдесетте години на миналия век, общата практика стана отговорна за всички лични медицински нужди и се превърна във врата към индивидуалния достъп до болници и специфични медицински нужди. От тогава, професионалния статут на личните лекари нарастна значително, а медицинските стандарти станаха много по-ясни.

„St. Mary’s Medical Centre“ предлага:

  • Щателен медицински преглед
  • Диагностика и лечение на всякакви неразположения (болки)
  • Лекарско предписание (рецепта)
  • Насочване на пациенти към специалисти и консултанти в най-близките болници
  • Провеждане на кръвни тестове и поставяне на правилна диагноза въз основа на резултатите от тях.