Образната диагностика е техника и процес за създаване на визуално представяне на вътрешността на тялото за да може да бъде направен клиничен анализ и медицинска оценка, както и за образно представяне на функциите на някои органи. Един от основните методи за образната диагностика е ехографското изследване. Ехографският скенер използва високочестотни ултразвукови вълни за да предаде образи от вътрешността на тялото. Тези изследвания са много значима част от целия диагностичен процес.