Педиатрията – [от гр. ‘pais’ – дете и ‘iatreia’ – лечение] е клон от теоретичната и клинична медицина, която се занимава със здравни проблеми, касаещи децата; тя се занимава със соматични и психични разстройства от момента на раждането до момента на достигане на зрялост. Интересът към детските болести се е зародил още в древни времена, въпреки че за векове педиатрията се развива като част от вътрешните болести и акушерството.

    През XVII век познанията в педиатрията нарастват главоломно, позволявайки на дисциплината да се диференцира през XIX по време на Ейбрахам Якоби, смятан за бащата на тази дисциплина.

Нашата клиника предлага:

  • Редовни, детайлни прегледи на новородени и деца
  • Диагностика
  • Предписване на рецепта
  • Насочване към специалист и болнични консултации
  • Извършване на лабораторни тестове и преглед на техните резултати