Badanie noworodka u polskiego lekarza w Londynie

Oferujemy ci kompleksowe badanie noworodka oraz szereg innych badań pediatrycznych przeprowadzanych na najnowocześniejszym sprzęcie oraz przez doświadczonych lekarzy dziecięcych. Nasz polski lekarz dziecięcy w Londynie dba o zdrowie wszystkich najmłodszych pacjentów. Nasi specjaliści dostępni są przez cały czas – w zależności od tego kiedy twoje dziecko wymagać będzie pomocy i opieki.

Nasza przychodnia dziecięca zapewnia:

  • Badanie noworodków i dzieci
  • Diagnostykę
  • Wypisywanie recept
  • Kierowanie pacjentów do lekarzy specjalistów oraz do szpitala
  • Kierowanie na badania laboratoryjne i interpretowanie rezultatów

Pediatria [gr. país ‘dziecko’, iatreía ‘leczenie’] jest to medycyna wieku rozwojowego, dział medycyny klinicznej i teoretycznej, zajmujący się problemami zdrowia dziecka, śledzeniem prawidłowości i zaburzeń rozwoju somatycznego i psychicznego od momentu urodzenia aż do zakończenia procesu dojrzewania (0–18. roku życia).

    Zainteresowanie chorobami dziecięcymi datuje się od czasów starożytnych. Przez wiele wieków pediatria rozwijała się w cieniu interny i położnictwa, stanowiąc tylko ich część. Dopiero od XVII wieku nastąpił rozkwit wiedzy wchodzącej w zakres pediatrii. Jako samodzielna nauka wyodrębniła się w XIX wieku – za ojca pediatrii uznaje się Abrahama Jacobiego.