Rehabilitacja i Fizjoterapia

Słowo ‘rehabilitacja’ pochodzi z łaciny i składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich to „re – znów”, drugi człon „habilitis – sprawny”. Jest to oddziaływanie lecznicze w celu przywrócenia u człowieka sprawności i zdolności do samodzielnego życia w społeczeństwie. Rehabilitacja jest stosowana przy rekonwalescencji po wypadkach i urazach w przypadku leczenia długoterminowego.

    Rehabilitacja zaś, jest prawie tak stara jak ludzkość. W czasach człowieka pierwotnego życie było surowe, a walka o byt niezwykle zażarta. Człowiek pierwotny odkrył, że przymocowanie do zranionej kończyny kawałka drewna przynosi ulgę i łagodzi ból. W tych czasach wprowadzono posługiwanie się kulami przy chodzeniu dla rannych i okaleczałych.

    W dziełach Hipokratesa znajdujemy wiele opisów zniekształceń ciała ludzkiego. Podaje on wytyczne zarówno co do zapobiegania, jak i leczenia zniekształceń ciała. W dziele swoim „O chirurgii” mówi on: „Należy pamiętać, że ćwiczenia wzmacniają, a nieczynność osłabia ciało” — jest to podstawowa zasada, na której opierają się metody nowoczesnej rehabilitacji.

    Słowo ‘fizjoterapia’ pochodzi z greki phýsis ‘natura’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’. Fizjoterapia łączy zastosowanie metod fizyki, techniki i nauk przyrodniczych w medycynie.

    Jednym z działów fizjoterapii, jest fizykoterapia [gr. phýsikos ‘naturalny’, therapeía ‘opieka’, ‘leczenie’], która wykorzystuje zastosowanie naturalnych i sztucznie wytworzonych czynników fizycznych dla celów leczniczych (promieniowanie słoneczne, energia cieplna, energia elektryczna, prądy stałe, prądy zmienne, ultradźwięki, itp.).

W naszej przychodni oferujemy leczenie:

Ostrego ból pleców, w tym rwa kulszowa i problemy z dyskami
-Przewlekłego bólu pleców (kręgosłup piersiowy, kręgosłup L-S)
-Bólu szyi, w tym bicz kręgosłupa
-Bólu głowy
-Bólu barku (zamrożone ramię)
-Bólu łokciowego (łokieć tenisisty, łokieć golfa)
-Bólu nadgarstka
-Powtarzających się obrażeń odkształceń
-Urazów po urazie, w tym złamania
-Po operacji ortopedycznej (operacja kręgosłupa, barku i kolana (ACL),
wymiana stawów biodrowych, kolanowych)
-Po chirurgii kręgosłupa
-Bólu stawów krzyżowo-biodrowych
-Bólu biodra
-Bólu kolana
-Bólu kostki
-Urazów sportowych
-Urazów związanych z pracą
-Skręceń i naprężeń / urazów tkanek miękkich
-Chorób ortopedycznych i mięśniowo-szkieletowych